söndag 25 oktober 2009

SD – the underdog?


Den stora frågan för de etablerade partierna har varit huruvida man ska bemöta Sverigedemokraterna eller ej. Det har hetat att man hellre vill försöka tiga ihjäl dem än ge dem legitimitet som de inte förtjänar. Detta har bidragit till en väldigt olycklig utveckling.

Sverigedemokraterna är ett populistiskt parti, ett enfrågeparti, där den ökade andelen utrikes födda i Sverige som orsaksförklaring genomsyrar varje programpunkt. SD har beskrivit det politiska etablissemanget i Sverige som en grå massa där Sverigedemokraterna i kontrast inte fallit för maktens frestelser utan fortfarande representerar folket. Det ligger därför i ledningens intresse att visa upp bilden av ett parti som står utanför de etablerade partiernas gemenskap. Ett parti som inte är välkommet, som ständigt slåss i underläge, bara för att man vågar säga det som alla andra tycker. Vi får ofta höra i media om hur motarbetade de är, om inställda debatter, saboterade möten och klumpiga uttalanden från politiska motståndare. Detta är naturligtvis en tendens som Sverigedemokraterna själva har spätt på, men genom att välja att inte ta debatten med Sverigedemokraterna har man spelat martyrskapet rakt i händerna. Samtliga partipolitiker måste ta av sig nattmössan och börja ta debatten. Många har redan börjat, men det räcker inte att bara replikera SD:s politik. Riksdagspartierna måste, som en motpol till SD, driva en konstruktiv och nyanserad integrationsdebatt under valrörelsen. Det SD då förlorar i martyrskap kommer knappast att vägas upp av ökad legitimitet, men om man istället ger dem en fortsatt möjlighet till martyrskap ökar man deras möjligheter att nå all önskvärd legitimitet efter nästa års val.

Vi ska prata integration och segregation tills tungan blöder


Det är många som tror att det räcker med att bara ta debatten. Problemet är att ett populistiskt parti inte uppstår utan orsak, det krävs ett vakuum på den politiska kartan för att ett sådant parti ska få näring och växa. Här har vi alla varit fega och vikit ner oss. Vi har gett Sverigedemokraterna monopol på att prata om integration och segregation, låtit dem ta över denna kala fläck och göra den till sin egen, det enda alternativet. Och varför? Jo av rädsla. Samma rädsla som får tusentals väljare att lägga sin röst på SD. Rädslan för att bli stämplad som rasist, rädslan för att tappa stöd, rädslan för att hamna i en diskussion med svåra frågor. Men nu är det ett år kvar till valet och vi har inte råd att vara rädda längre. Vi har inte råd att låta SD prata flyktingpolitik och invandring och stå oemotsagda. Vi måste prata integration och segregation tills tungan blöder! Vi måste våga säga att allting inte är perfekt och visa hur det kan bli bättre.

Om vi tar tillbaka integrationsdebatten det kan Sverigedemokraterna aldrig vinna, för de representerar en ideologi där anlag går före miljö. Där ens etniska ursprung och religion bestämmer ens handlingar snarare än utbildningsnivå, inkomst och social status. Så när Sverigedemokraterna säger fler poliser säger vi fler fritidsgårdar. När Sverigedemokraterna pratar om skolors rätt att stänga av stökiga elever pratar vi om ökad lärartäthet och specialundervisning. När Sverigedemokraterna pratar om att förbjuda burka pratar vi om att förbjuda intolerans.

Vi måste utrota den kala fläcken. När en fråga är täckt kan man inte spela ut några populistiska kort. Det enda som kommer att synas då är de rasistiska åsikter som genomsyrar Jimmie Åkessons parti.

Victor Erliksson, Upptakt

onsdag 21 oktober 2009

Partier - ta tag i integrationsproblemen innan SD gör det.

Vi kan i dagens Metro läsa att samtliga 7 partier tar avstånd från samarbete med SD – Det är härligt med en så enad front, men vilket budskap sänder det till väljarna? – Vad händer med integrationsfrågan och invandringspolitiken?

http://www.metro.se/2009/10/21/5215/riksdagspartierna-enade-mot-sd/

Jag diskuterade igår med en av Sverigedemokraternas sympatisör om varför han valt att rösta på SD i de senaste 2 valen. Han klargör att han inte ville bli missförstådd som rasist. Han sympatiserade inte med SD:s främlingsfientliga åsikter och var noga med att poängtera det, men han vill se en förändring i samhället. Genom att rösta på SD även i nästa val önskar han att riksdagspartierna vaknar till liv och ”börjar använda skallen”. Det är inte hållbart att integrationen av invandrare sker under så dåliga omständigheter som idag.

Jag håller fullständigt med min samtalspartner i att integrationspolitiken har gått åt skogen och att detta nu är vad som måste prioriteras inför nästa val! Även om jag absolut inte sympatiserar med SD’s tillvägagångssätt att lösa frågan, så är det givet att det leder till publicitet och ett ökat väljarantal, eftersom de är det enda partiet som tar upp frågan.


Det är en fröjd att se partierna enade mot SD, men räcker det inte. Riksdagspartierna måste ut och visa väljarna att de tar den bristande integrationen på allvar och lova en bättre efter nästkommande val, oavsett vinnande block. Det är möjligen så man vinner över sympatisören jag pratade med och många med honom.Erica Nilsson
Upptakt

måndag 19 oktober 2009

Tack Jimmie

Den konstant pågående diskussionen om huruvida Sverigedemokraterna är rasister eller inte får äntligen anses vara över. Tidigare har partiet i olika sammanhang påstått att det inte skulle finnas några bevis för detta och när demokrater hänvisat till vit maktmusik och muslimskämt har försvar haglat i form av att det endast är enskilda medlemmar, många gånger i privata sammanhang, något partiet inte kan ta ansvar för. Äntligen går partiledare Jimmie Åkesson ut, i Aftonbladet debatt 19/10 , och visar vilket parti Sverigedemokraterna är. Tack Jimmie, för att du visat SD:s riktiga rasistiska tryne i dagsljuset. Vi ses i valrörelsen!

Jenny
Upptakt

torsdag 15 oktober 2009

Ta debatten mot Kejsaren i sina nya kläder

Vi begår ett misstag i repris. Inför riksdagsvalet 2006 pågick en het diskussion om huruvida man skulle ta debatten mot Sverigedemokraterna eller inte. Kanske var vi osäkra på vad konsekvenserna skulle bli, att debatten skulle ”förloras” och därmed bidra till ett ökat antal väljare för partiet. Oavsett vad, vi tog inte debatten och resultatet blev därefter. Partiet gick från 49 till 281 mandat i landets kommuner och höjde blicken mot riksdagen. 

I SVT:s Debatt den 22: september 2009 mynnar en diskussion om annonsering ut i samma riktning; ska vi ta debatten mot Sverigedemokraterna? Pinsamt nog sitter Jimmie Åkesson själv med i publiken och tillfrågas om han tycker att de etablerade partierna ska ta debatten mot dem. Mediers och politikers debatt om att "ta debatten" har nått sin smärtgräns. Man ger SD precis samma mediala utrymme, men utan att diskutera sakfrågorna. Utöver det strider kommunalpolitiker dagligen i de 144 kommuner som partiet finns representerat, mot att den universala lösningen skulle vara att göra Sverige homogent. Ändå klamrar sig vissa tvångsmässigt kvar vid den inaktuella frågeställningen. 

GP:s Daniel Levin och stadsvetaren Henrik Oscarsson tar upp ett alternativt sätt till debatt,  att låta riksdagspartierna lägga fram argument utan SD på arenan. Ingenting vore, enligt mig, mer önskvärt än att se ett blocköverskridande samarbete där man tar fram en gemensam strategi för för att stoppa främlingsfientliga partier. Men att tro att debatten om Sverigedemokraterna vinns med partiet inlåst i garderoben, har av erfarenhet visat sig vara idiotiskt med tanke på föregående val. Ju mer jag hör partiet tala desto mer övertygad blir jag om mitt motstånd!

Ta debatten, läs partiet handlings- och principprogram, möt politikerna personligen och ställ frågor om hur de konkret tänker att deras politik ska fungera. Vi vet att det är skrämmande naket under det nya tyget av fridlysta blommor. Därför vet vi också att vi kommer hålla rasistiska partier utanför riksdagen om vi pekar och ropar ut deras rätta jag tillräckligt mycket.

Jenny Bedin
Upptakt

onsdag 14 oktober 2009

Efterlyses: Media med socialt ansvar

Gårdagens Aktuellt (13 oktober 2009) talar om medias ansvar i bevakningen av oroligheter i storstädernas förorter. Risken är att problemen förstärks av den kraftiga mediala rapporteringen.

En viktig poäng fördes fram; medier kan ta ett större socialt ansvar utan att trubba på den fria journalistiken. Om journalister engagerar sig mer, och är mer förankrade i de områden de skriver om, kan de undvika att en felaktig bild av dessa förmedlas. Ju längre journalistiken kommer från händelsernas epicentrum, desto större är risken att en skev bild av verkligheten målas upp. ”Rosengård”, som chefredaktören för Sydsvenskan påtalar, är för de flesta svenskar en homogen plats med bråkstakar, fattigdom och misslyckad integration. Men det är långt ifrån hela sanningen. I verkligheten finns det mängder av bra initiativ i Rosengård, och skötsamma människor som precis som alla andra vill ha en trygg plats att bo på.

Svt-serien Älskade hatade förort är ett exempel på en journalistik som inte bara vill skrämma, utan förstå och förmedla en mångsidig bild. I det fjärde avsnittet uttrycker sig Saad, en tonåring som bor i Lövgärdet i Göteborg, på följande vis när han talar om vänner:

”Jag vill jättegärna faktiskt träffa en svensk kille – men det känns bara lite att vi bor lite för långt bort … vi bor inte nära dem. De vill inte heller bo nära på något sätt. Nej faktiskt, jag gillar också att vara blandade där jag bor. Det är Sverige för fan!”

Saad fångar in en stor del av problematiken vad gäller boendesegregering. Det tycks inte finnas politisk vilja att integrera, för det finns ingen folklig opinion som legitimerar genomgående reformer på till exempel bostadsmarknaden. Den stora välmående medelklassen som bor i innerstaden och i villaområden, är ganska nöjda där de är. Varför skulle de flytta till Lövgärdet, eller bry sig om vad som händer där? Segregation blir inget stort politiskt problem förrän oroligheterna sprider sig till mer välmående områden, eller förrän vi inser att hela Sverige mår bättre av en välfungerande integration.

För hur ska vi någonsin kunna tillvarata all den potential för framgång, lycka och samhörighet som finns i Sverige, om landet delas in i etniska, rika och fattiga ghetton? När Saad till exempel, inte kan bli kompis med en svensk kille, för att de bor för långt ifrån varandra?

En mer nyanserad, engagerad och förankrad rapportering i stil med Älskade hatade förort efterlyses, särskilt i dagstidningar och TV-nyheter.


Sara Duarte, Upptakt

tisdag 13 oktober 2009

Det är nu det gäller

Idén till föreningen Upptakt kom redan hösten 2008, när några studenter vid Göteborgs universitet diskuterade integration. Debatten föddes i en frustration över politikers handfallenhet inför den stora segregering vi själva kan se dagligen i samhället.


Det finns många exempel på segregation och diskriminering i Sverige. Det är ett faktum att invandrare och etniska svenskar sällan möts i det dagliga livet; vi i lever i samma stad, men vi bor i olika områden. Parallellt med denna utveckling ser vi främlingsfientligheten i samhället växa. Vi känner att det behövs en debatt för att motverka dessa krafter och få till en förändring. Sverige befinner sig i upptakten till ett riksdagsval, och det är en reell möjlighet att sverigedemokrater sätter sig tillrätta i plenisalen den 20 september 2010. Partiet skulle då vara med och utforma Sveriges framtida politik. Vad gäller integration, skulle detta betyda ett enormt bakslag och ett kliv tillbaka mot en föråldrad assimilationspolitik.


Vi måste börja diskutera integration på allvar; i media, på skolor och med varandra - för att se till att debatten och politiken i framtiden inte drivs av främlingsfientliga partier.


Det är nu det gäller. Vad vill du ha? Återgång till assimilation, eller Upptakt till integration?